วันที่

10 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด

323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 353 6900 ต่อ 2101

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมชั้น 12 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.