วันที่

09 ก.ย.

เวลา

09:00 - 11:00

บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด

36 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2035 5500 ต่อ 5502

สถานที่เจาะ : หน้าอาคาร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.