วันที่

30 ต.ค.

เวลา

13:00 - 15:00

บริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จำกัด

60/58 ม.19 ซ.13 นวนครโครงการ 2 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02 529 1510-2 ต่อ 2313

สถานที่เจาะ : หน้าบริษัท


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.