วันที่

27 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท จันทร์วาณิชย์ซีเคียวริตี้ จำกัด

192 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองฯ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 0 2815 6969 ต่อ 4506

สถานที่เจาะ : โรงอาหาร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.