วันที่

14 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท คอนโทรลอจิค จำกัด

101 ถนนมอร์เตอร์เวย์ (คู่ขนาน) แขวงคลองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2021 2879

สถานที่เจาะ : ชั้น 1 ห้องโถง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.