วันที่

12 ต.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท ขนส่ง จำกัด

999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 936 2785

สถานที่เจาะ : ชั้น 1 อาคารขนส่งผู้โดยสาร (ประตู2)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.