วันที่

29 พ.ย.

เวลา

11:00 - 15:00

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สาขาปิ่นเกล้า

7/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2802 9000 

สถานที่เจาะ : หน้าอาคารสำนักงาน A

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.