วันที่

05 พ.ย.

เวลา

11:00 - 15:00

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สาขาแจ้งวัฒนะ

99/99 ม.2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ : 0 2101 0000 ต่อ 1302

สถานที่เจาะ : ลานโปรโมชั่น ชั้น 6

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.