วันที่

03 ส.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สาขาพระราม 2

128 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2811 7000 ต่อ 2021

สถานที่เจาะ : โถงลิฟต์แก้ว ชั้น G

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.