วันที่

27 พ.ย.

เวลา

11:00 - 15:00

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สาขาบางนา

1090 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงทเพฯ

โทรศัพท์ : 0 2755080

สถานที่เจาะ : หน้า KFC

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.