วันที่

15 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล

530 สาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ :0 2293 9000 ต่อ 155

สถานที่เจาะ : หน้าตึกเงิน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.