วันที่

27 เม.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต

170/74-83 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 261 2300 ต่อ 1647

สถานที่เจาะ : หน้าอาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.