วันที่

13 ม.ค. - 15 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.ไทยประกันชีวิต

123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2246 7077 Ext. 1037

สถานที่เจาะ : ด้านหน้าอาคาร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.