วันที่

14 ต.ค. - 16 ต.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.ไทยประกันชีวิต

123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2246 7077 Ext. 1037

สถานที่เจาะ : หน้าไปรษณีย์ ชั้น 1

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.