วันที่

16 มี.ค.

เวลา

12:00 - 15:00

บมจ.โอเชี่ยนกลาส

365-365/1 ม. 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2324 0422 ต่อ 7120

สถานที่เจาะ : บริเวณทางเดินไปสโมสร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.