วันที่

18 มิ.ย.

เวลา

09:00 - 12:00

บมจ.โอซีซี

729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2295 4545 ต่อ 117

สถานที่เจาะ : หน้าบริษัท

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.