วันที่

07 ก.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

บมจ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป สาขาบางพลี

33/2 ม.7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2337 0222 Ext. 3300

สถานที่เจาะ : หน้าตึกอำนวยการ 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.