วันที่

01 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงานใหญ่)

99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2104 4837

สถานที่เจาะ : ชั้น 1 อาคารสโมสร (ตึกใหม่)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.