วันที่

11 พ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงานแจ้งวัฒนะ)

89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 575 7054

สถานที่เจาะ : อาคาร 9 ชั้น 1

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.