วันที่

15 ก.พ. - 17 ก.พ.

เวลา

11:00 - 15:00

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

414 พหลโยธิน 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2029 5039

สถานที่เจาะ : ห้องเช่า ชั้น 3

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.