วันที่

26 ต.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2029 5039

สถานที่เจาะ : อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 4

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.