วันที่

13 ส.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด สาขาพระราม 9

9/9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0 2103 5999 ต่อ 1700

สถานที่เจาะ : ลานโปรโมชั่น ชั้น 7

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.