วันที่

12 ต.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

บมจ. เอ็ม บี เค

444 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2853 7453

สถานที่เจาะ :  ลานพญาไท ฮออล์ (หน้าบันไดเลื่อน)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.