วันที่

13 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ. เอสวีไอ

141-142 ม.5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ : 02 105 0456 ต่อ 1711

สถานที่เจาะ : ด้านข้างอาคารฝ่ายผลิต

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.