วันที่

16 ธ.ค.

เวลา

09:30 - 15:30

บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป

222/1398 อาคารแพลทินัม ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2121 8000 Ext. 111

สถานที่เจาะ : ด้านหน้าอาคาร ฝั่งสะพานลอย

ฝั่งสะพาน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.