วันที่

04 มี.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.อินเตอร์ไฮค์

999 ซ.ทีเจซี ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 0 2 028 9728-37 ต่อ 340

สถานที่เจาะ : ลานจอดรถด้านหน้าโรงอาหารบริษัทโรง 4

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.