วันที่

14 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม

48/66 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก 20 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ :  0 2666 2222 ต่อ 8179

สถานที่เจาะ : ห้องออดิทอเรียม

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.