วันที่

15 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

570/1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 320 1453-6 ต่อ 201

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม 1 สำนักงาน อาคารอิตัลไทย 2 (คลองตัน)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.