วันที่

19 เม.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ชั้น 6 ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :  02 305 7407

สถานที่เจาะ : ลานจอดรถอาคารเพลินจิตทาวเวอร์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.