วันที่

19 มี.ค.

เวลา

09:00 - 11:30

บมจ. สินมั่นคงประกันภัย (สำนักงานใหญ่)

313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ :0 2378 7000 ต่อ 8122

สถานที่เจาะ : ด้านหน้าอาคาร 1

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.