วันที่

15 มี.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น

99/1  ม.4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ : 0 2502 8184

สถานที่เจาะ : ด้านข้างอาคารซอฟแวร์ปาร์ค

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.