วันที่

14 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.สยามแม็คโคร

1468 ถนนพัฒนาการ  แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2067 8999

สถานที่เจาะ : ห้อง MCC 101-102

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.