วันที่

25 ก.พ.

เวลา

11:00 - 15:00

บมจ.สยามแม็คโคร สาขารามอินทรา

904 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2000 7592 Ext.104

สถานที่เจาะ : ทางเข้าลูกค้า

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.