วันที่

09 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี

129 ม.2 ถ.บางนา-ตราด กม.15 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ :  02 728 8569

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมคนสมบูรณ์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.