วันที่

02 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์

33/137 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 632 7232-50 ต่อ 604

สถานที่เจาะ :ชั้น 22 อาคารวอลสตรีททาวเวอร์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.