วันที่

30 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ. พรีบิลท์

503 ชั้น 1 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ :  0 2960 1380-9

สถานที่เจาะ : หน้าบริษัท

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.