วันที่

14 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ. ผาแดงอินดัสทรี

191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 695 9407

สถานที่เจาะ : บริเวณหน้าอาคารซีทีไอทาวเวอร์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.