วันที่

02 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 15:30

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย

1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2586 5510

สถานที่เจาะ : ห้องโถงสำนักงานใหญ่ 1

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.