วันที่

22 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ. บูรพาเทคนิคคอล เอ็นจิเนียริ่ง

88 ซ.โยธินพัฒนา 3 แยก 2 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2158 2000

สถานที่เจาะ : ห้องกาแฟ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.