วันที่

05 พ.ค.

เวลา

11:30 - 15:30

บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

97/11 ชั้น 6 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 250 5488 ต่อ 4552

สถานที่เจาะ : ศูนย์อาหารชั้น 4
ศู

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.