วันที่

04 ส.ค.

เวลา

09:30 - 15:30

บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

97/11 ชั้น 6 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 2655 0666 ต่อ 4553

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม C-Mart 3 ชั้น 5 บิ๊กซี ราชดำริ


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.