วันที่

17 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.นวกิจประกันภัย

100/47-55 อาคารสาธรนครชั้น 26 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 664 7777 ต่อ 1951

สถานที่เจาะ : ลานข้างอาคารสาธรนครทาวเวอร์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.