วันที่

27 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ. ธนูลักษณ์

129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2295 0911-9 ต่อ 286

สถานที่เจาะ : โชว์รูมอาคาร 1 (อาคารสำนักงานเอ็กซ์สปอร์ต)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.