วันที่

21 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 638 8265

สถานที่เจาะ : ชั้น 9 ห้องประชุมออดิทิเรียม อาคารหลังสวน

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.