วันที่

17 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 544 4462

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมมหิศร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.