วันที่

18 พ.ย.

เวลา

09:00 - 16:00

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 544 4462

สถานที่เจาะ : ฝั่งต้นโพธิ์ หน้า Starbuck

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.