วันที่

09 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ อาคารจี ทาวเวอร์

9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 256 1528

สถานที่เจาะ : ห้องร่มโพธิ์ 2 ชั้น 11 /ประตูทางออกถนนพระราม 9 และหน้าอาคาร จี ทาวเวอร์


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.