วันที่

08 มิ.ย.

เวลา

12:00 - 15:00

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามีนบุรี

555/34 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2918 5409

สถานที่เจาะ :บริเวณลานจอดรถ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.