วันที่

07 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนนวลจันทร์

16/29 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2944 4836

สถานที่เจาะ : ด้านหน้าธนาคารฯ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.