วันที่

17 พ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ **ผู้บริจาคโลหิตแสดงผล ATK ก่อนเข้าพื้นที่**

9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 544 4462

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมมหิศร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.